Pobierz program

Szkolna Tapeta (kliknij!) -> dla szkół ponadgimnazjalnych

Instrukcja instalacji (pobierz)

UWAGA: podczas pierwszej instalacji pobierana jest tapeta z logo Szkolnej Tapety, będzie ona widoczna do końca tygodnia. Kolejna zamiana tapety nastąpi w nowym tygodniu – już od poniedziałku : )

Wymagania minimalne:

* – możliwa jest praca również na starszych wersjach systemu Windows XP, lecz przed instalacją oprogramowania Szkolna Tapeta należy wpierw zainstalować program Windows Installer 3.1 lub nowszy.

Rozwiązania znanych problemów (FAQ)

Proxy lub firewall

Wykryto przypadki, kiedy konfiguracja proxy lub firewalla w szkolnej sieci komputerowej wpływała na działanie programu Szkolna Tapeta poprzez blokowanie połączeń wychodzących, bądź też modyfikowanie przesyłanych komunikatów.

Dla sieci komputerowych, w których działa transparentne proxy lub firewall należy do reguł filtrowania takiego oprogramowania dopisać regułę dopuszczającą połączenia TCP wychodzące na adres ssapp.pl:443 (lub https://ssapp.pl) oraz niemodyfikującą zawartości komunikacji.

Windows Small Business Server (SBS)

W przypadku, w którym szkolna sieć komputerowa jest kontrolowana przy użyciu oprogramowania Microsoft Windows Small Business Server (SBS) zaleca się przeprowadzenie instalacji z serwera przy użyciu pakietu Instalatora Windows w celu uniknięcia problemów z instalacją. Jeśli na kontrolowanych komputerach nie ma jeszcze zainstalowanego Microsoft .NET Framework 3.5, instalację oprogramowania Szkolna Tapeta należy poprzedzić instalacją tego środowiska uruchomieniowego. Po udanej instalacji należy, w ustawieniach oprogramowania Szkolna Tapeta, osobno na każdym komputerze w pracowni ustawić ręcznie nazwę komputera zgodną ze wzorcem: nazwa-szkoły.nazwa-komputera, np.: Warszawa1LO.Komputer1.

Instalacja .NET Framework 3.5

Aplikacja do prawidłowej pracy wymaga oprogramowania Microsoft .NET Framework 3.5 Client profile. Oprogramowanie to jest dołączone do systemu operacyjnego Windows 7 i nowszych. W przypadku wcześniejszych wersji systemu Windows wymagana jest instalacja pakietu .NET Framework. Instalator oprogramowania Szkolna Tapeta automatycznie pobiera najnowszą wersję wydania 3.5 oprogramowania .NET Framework, wraz ze wszystkimi, dostępnymi w chwili instalacji, aktualizacjami.

Z powyższego powodu instalacja na starszych systemach Windows (XP/Vista) może zająć więcej czasu niż na Windows 7 i nowszych. Należy zauważyć, że nawet jeśli pakiet .NET Framework 3.5 jest już zainstalowany na komputerze, instalator Szkolna Tapeta może pobrać i zainstalować aktualizacje pakietu .NET Framework, co może spowodować wydłużenie instalacji.

Złośliwe oprogramowanie

Wykryto przypadki, kiedy złośliwe oprogramowanie znajdujące się na szkolnych komputerach uniemożliwiało instalację programu Szkolna Tapeta poprzez modyfikację plików instalacyjnych, bądź już zainstalowanej aplikacji.

Narzędzia przydatne przy usuwaniu złośliwego oprogramowania:

Pomoc techniczna i pytania

W celu sprawnej obsługi technicznej szkół stworzyliśmy adres e-mail do zgłaszania problemów i pytań związanych z oprogramowaniem Szkolna Tapeta.

Zapraszamy do zapoznania się z licencją oraz regulaminem programu Szkolna Tapeta.