Miasto Poznań know-how (nawiązanie współpracy)

Informujemy, iż Miasto Poznań zostało Partnerem innowacyjnego projektu szkolnaTpaeta.pl

Poznań będzie wykorzystywać rewolucyjny kanał komunikacji edukacyjnej do informowania uczniów o swoim cyklicznie organizowanym projekcie „Akademicki Poznań”

Info: